Συντάκτες

Κοσμάς Παυλίδης
Γεννήθηκε το 1956. Είναι αναλυτής – προγραμματιστής με ειδίκευση στην ανάπτυξη συστημάτων διοίκησης επιχειρησιακών μονάδων. Στον ελεύθερο χρόνο του ασχολείται με ζητήματα Πολιτικής Οικονομίας και διακυβέρνησης.