Το Επόμενο Βήμα

Μια εξελικτική θεώρηση του ζητήματος της Διακυβέρνησης των Κοινωνιών.
Η παγκόσμια συστημική κρίση των τελευταίων χρόνων φέρνει επιτακτικά στο προσκήνιο την αναγκαιότητα διατύπωσης μιας νέας πολιτικής και οικονομικής θεώρησης ικανής να προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση στα συμβιωτικά, διακυβερνητικά και περιβαλλοντικά προβλήματα της ανθρωπότητας.
Η παγκόσμια συστημική κρίση των τελευταίων χρόνων φέρνει επιτακτικά στο προσκήνιο την αναγκαιότητα διατύπωσης μιας νέας πολιτικής και οικονομικής θεώρησης ικανής να προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση στα συμβιωτικά, διακυβερνητικά και περιβαλλοντικά προβλήματα της ανθρωπότητας.