Ταυτότητα

Το υπάρχον πολιτικό και οικονομικό σύστημα έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του. Πρέπει να διαμορφώσουμε και να υλοποιήσουμε ένα νέο, προσβλέποντας στο μέλλον.
Η διαπίστωση αυτή περιγράφει τον έναν από τους δύο λόγους που οδήγησαν στην δημιουργία αυτού του blog το 2011. Ο άλλος έχει να κάνει με την ανάγκη για ελεύθερο σχολιασμό των γεγονότων, χωρίς αποκλεισμούς αλλά και χωρίς κενές περιεχομένου κορώνες «πολιτικής διαμαρτυρίας». Η ικανοποίηση και των δύο αυτών αναγκών πραγματώνεται έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στην αρτιότητα και την σαφήνεια του λόγου, κάτι που στις μέρες μας μοιάζει είτε αδύνατο, είτε ξεπερασμένο και ατελέσφορο.
Η «Νέα Πολιτική» είναι ένα μέσο έκφρασης των κάθε είδους προβληματισμών που πηγάζουν από την πραγματικότητα που βιώνουν οι κοινωνίες του ανθρώπου στην απαρχή του εικοστού πρώτου αιώνα, ταγμένο στην συνεπή υπηρέτηση των παρακάτω στόχων :
την διατύπωση ενός νέου πολιτικού λόγου, πέρα και πάνω από τον συμβατικό και πολλές φορές «ξύλινο» λόγο ενός κατεστημένου που αρνείται να αποδεχτεί ότι έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του.
την ικανοποίηση μιας διαρκώς ανεκπλήρωτης ανάγκης για πραγματικά ελεύθερη παράθεση απόψεων και ιδεών χωρίς δεσμεύσεις, πολιτικές εξαρτήσεις και σκοπιμότητες.
την διαμόρφωση μιας νέας πολιτικής και οικονομικής θεώρησης θεμελιωμένης σε μια πραγματικά ουμανιστική στάση ζωής και σε ένα όραμα για μια Οικουμενική Κοινωνία Δικαίου.