Κείμενα

Απόψεις με αιτιολόγηση
Τα κείμενα που ακολουθούν αναλύουν και να αιτιολογούν την προσωπική άποψη του συντάκτη για το ζήτημα που πραγματεύεται. Πρώτιστα όμως αποτελούν ένα ερέθισμα ενεργοποίησης αυτού που περισσότερο απ όλα απουσιάζει στις μέρες μας, της συλλογικής σκέψης.
Η έννοια της Κοινωνίας των Ανθρώπων (Society of Humans) ταυτοποιεί το σύνολο του φυσικού πληθυσμού του ανθρώπινου είδους χωρίς καμία εξαίρεση, περιορισμό ή διάκριση. Επιπλέον περιλαμβάνει το σύνολο των χαρακτηριστικών που καθορίζουν την έλλογη φύση του είδους, των γνώσεων που αναλύουν την συλλογικότητα των συμπεριφορών του καθώς και εκείνων που σχετίζονται με την εξέλιξη της ύπαρξής του..
Το πρώτο βήμα για να εξετάσουμε εκτενέστερα τι ακριβώς συνεπάγεται η διατύπωση του αιτήματος για μια νέα πολιτικοοικονομική θεωρία είναι να καθορίσουμε με όσο το δυνατό μεγαλύτερη σαφήνεια το νέο περιεχόμενο του γνωσιακού χώρου που προσδιορίζεται από τον όρο «Πολιτική Οικονομία».
Ο καπιταλισμός δεν μπορεί να θεωρηθεί ως πρωτογενές προϊόν κάποιας φυσικής εξελικτικής διαδικασίας γιατί αντιβαίνει στα βασικά χαρακτηριστικά της ανθρωπότητας, την αναγκαιότητα συνύπαρξης, την ομαδική δράση και την διαρκή εξέλιξη της ανεξάρτητα από τις επί μέρους συγκρουσιακές διαφορές των μελών της.
Οι ενδείξεις που προκύπτουν από την ανάλυση της κατάστασης που επικρατεί σε παγκόσμιο επίπεδο τα τελευταία είκοσι χρόνια οδηγούν στην διαπίστωση ότι βρισκόμαστε πλέον μπροστά στο ουσιαστικό τέλος της υπάρχουσας πολιτικής και οικονομικής πραγματικότητας.