Παιδεία

Η σημαντικότερη αξία που κληρονομούν οι επόμενες γενιές από τις προηγούμενες
Η παροχή Παιδείας είναι το σημαντικότερο καθήκον της κοινωνίας προς τις επερχόμενες γενιές. Ένα καθήκον που αδιάντροπα μετατρέψαμε σε καταναλωτικό προϊόν.