Πολιτισμός

Το σύνολο των χαρακτηριστικών μιας οργανωμένης κοινωνίας που εφαρμόζει έναν κοινά αποδεκτό Συμβιωτικό Κανόνα, τα στοιχεία που απαρτίζουν τον κανόνα αυτό, καθώς και τα συλλογικά ή ατομικά, υλικά ή πνευματικά επιτεύγματα των μελών της κοινωνίας αυτής καθορίζουν μια συλλογική ταυτότητα που εννοιολογικά προσδιορίζεται ως «Πολιτισμός»
Τα όσα ταυτοποεί η έννοια «Πολιτισμός» αποτελούν την σημαντικότερη απόδειξη για την οικουμενικότητα της ενιαίας «Κοινωνίας των Ανθρώπων», αφού αποτελούν κτήμα του συνόλου της ανθρωπότητας ανεξάρτητα από εθνικές, φυλετικές ή όποιες άλλες διαφορές.
Αν μου ζητούσαν να επιλέξω ένα λογοτεχνικό έργο που θα μπορούσε να περιγράψει τα όσα περικλείονται στην έννοια «Ελληνικός Πολιτισμός» θα διάλεγα χωρίς δεύτερη σκέψη το «Άξιον Εστί» του Ελύτη. Χωρίς αιτιολόγηση και επιχειρήματα, μόνο από την δύναμη των συναισθημάτων και των συνειρμών που αναβλύζουν στο διάβασμά του.